BUITENGEWOON ONDERWIJS

GRATIS INFORMATIEBIJEENKOMST

DE WERELD ALS KLASLOKAAL

Bij Stichting ‘t Wylde Leren geloven wij in de kracht van avontuurlijk leren. Van échte uitdagingen groeien jongeren het hardst, in zowel persoonlijk als sociaal opzicht. Voor scholieren is het daarom belangrijk om af en toe de kans te krijgen buiten het klaslokaal begeleid te leren.

Jaap Reiker, Docent Bogerman College Sneek

Wij zijn enthousiast over de kansen die deelnemers aan deze educatieve reis krijgen om in een andere, betekenisvolle setting te leren en te ontwikkelen op het persoonlijke vlak. Juist het, naast het reguliere schoolprogramma, aangeboden programma zien wij als een meer dan belangrijke toevoeging voor deze ontwikkeling. Maar de ervaring van de leerling zelf is het belangrijkste; één en al enthousiasme over hoe zij zichzelf beter hebben leren kennen en het leren als een waarlijk avontuur hebben ervaren. En dat wil je toch als school!”

“Op mijn reis heb ik alles wat ik geleerd heb, toe kunnen passen in de praktijk. Het was school, maar dan veeeeeeel specialer.”

Aukje Smulders, Afdelingsleider 't Hooghe Landt College

“Vooral jongens moeten geprikkeld worden om ze te motiveren. De  educatieve reis die drie van onze leerlingen, Coen, Niek en Hidde, hebben gemaakt hebben de jongens echt een boost gegeven. Wat nog waardevoller is, is dat ze verantwoordelijker terug zijn gekomen. Ze wilden ontzettend graag deze reis maken, maar daardoor moesten ze de vraag beantwoorden ‘Wat mis ik nu eigenlijk als ik zes weken weg ga?’. Ze moesten vooruit kijken en daardoor zijn ze meer eigenaar geworden over hun eigen leergedrag. Na de reis zijn ze pro-actiever aan het werk. De bèta vakken is wat ze heeft geprikkeld, maar door de leerzame reis worden ze gedwongen om samen te werken, zelfstandig te werken en zichzelf te presenteren. Als school wil ik mijn leerlingen niet alleen cognitieve kennis meegeven, maar ook klaar stomen voor de maatschappij. Een Wylde Leren reis draagt hier zeker aan bij!”

“Ik heb meer geleerd in 7 weken aan boord dan in een heel jaar op school zitten.”

Wylde Leren ijszwemmen

MET EEN VOORSPRONG TERUG OP SCHOOL

In samenwerking met scholen en outdoorpartners organiseren wij avontuurlijke, educatieve reizen voor scholieren onder schooltijd. 

De positieve, inspirerende setting tijdens onze leerreizen stimuleert leerlingen verantwoordelijkheden te nemen en (opnieuw) nieuwsgierig te geraken naar de wereld die in hun schoolboeken omschreven staat.

Ondertussen houden zij hun schoolvakken gewoon bij en doen zij hiervoor extra inspiratie op. Ons motto is: “met een voorsprong terug op school!”

HET RECEPT VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS

Bij stichting ’t Wylde Leren combineren we het beste van beiden:

Regulier onderwijs, gewoon zoals we het kennen + persoonlijke en sociale ontwikkeling in de buitenlucht = buitengewoon onderwijs.

 1. kennis – de vakinhoudelijke kennis die we willen overdragen.
 2. vaardigheden – aanleren van vaardigheden hoe te leren, experimenteren en kennis toe te passen.
 3. persoonlijke ontwikkeling – bewustwording van eigen normen, waarden, behoeften en talenten. En op basis van deze bewustwording weloverwogen keuzes leren maken.
 4. sociale ontwikkeling – leren hoe je te manifesteren, samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen in een groep, leiderschap te nemen, in een groep te reflecteren.

 Het lesprogramma van de school gaat door tijdens de reizen van ‘t Wylde Leren:

 • De leerlingen doen dit zelfstandig onder begeleiding van bevoegde docenten die meegaan tijdens de leerreizen.

 • De leerlingen krijgen een maand voor vertrek een plan van aanpak toegestuurd om samen met hun docenten op school een studieplanner te maken voor de weken die hij/zij zelfstandig zal doen.

 • Tijdens de leerreizen besteden we 3-4 uur per dag aan zelfstudie.

 • Vaak gaan er ook toetsen mee (ons advies is circa 1 à 2 toetsen per week). Als de toetsen in een dichtgeniette envelop worden meegegeven kunnen de toetsen tijdens de reis worden gemaakt. Dit gebeurt uiteraard onder toezicht van docenten. Na de reis worden de toetsen weer in een verzegelde envelop terug op school gebracht.

 • De leerlingen krijgen tijdens de reis een mentor toegewezen die de studievoortgang iedere week in een mentorgesprek monitort. Het niet gemaakte werk wordt op zondag afgemaakt. Er is dus toezicht op de zelfstudie.

De afgelopen jaren is dit een zeer succesvol systeem gebleken. Het systeem wordt door zowel scholen als leerlingen erg gewaardeerd. Door de zelfstandige manier van werken ontwikkelen leerlingen eigenaarschap over hun leren en verbeteren hun planningsvaardigheden en discipline.

Een nieuwe omgeving werkt inspirerend voor leerlingen. Zij raken (opnieuw) nieuwsgierig naar de wereld die in hun schoolboeken omschreven staat. Mede dankzij de positieve sfeer en de verantwoordelijkheden die ze dragen tijdens de reis, blijken de scholieren interesse te gaan tonen en vragen te stellen.

In de loop der jaren hebben wij extra lessen ontwikkeld die op die vragen aansluiten. De lessen zijn heel toegankelijk en vaak praktisch, onderzoekend opgezet. Afhankelijk van de groep en omgeving bepalen we in welk onderwerp we ons in gaan verdiepen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Navigeren;

 • Sterrenkunde;

 • De (zee)bodem onderzoeken;

 • De geologie van de bergen;

 • Onderzoek aan een gletsjer;

 • Roestprocessen aan boord van een schip;

 • De getijdenwerking;

 • Beesten en vissen ontleden;

 • Hoe pas je scheikunde toe om vuur te maken?

Leren kan altijd en overal!

De echte meerwaarde van de programma’s van ‘t Wylde Leren schuilt in de ontwikkeling van het karakter en de sociale vaardigheden van de deelnemers. Onder begeleiding van professionals en met behulp van coaching, spellen en groepsdynamica stimuleren we dit proces .

Veel deelnemers geven aan na de reis:

 • Zelfstandiger te zijn geworden;

 • Beter te weten wat ze willen in het leven;

 • Meer zelfvertrouwen te hebben;

 • Te menen dat hard werken loont;

 • Meer initiatief en leiderschap te tonen;

 • Beter te kunnen samenwerken;

 • De groepssfeer beter aan te voelen en daarnaar te handelen;

 • Meer te genieten van het leven;

 • Zich te realiseren dat ze meer kunnen dan ze vooraf denken.

Lees hier meer over de behaalde resultaten de afgelopen drie jaar.

Gedurende de drie- tot zesweekse leerreizen, door de natuur trekkend en samenlevend in een groep, leren leerlingen zichzelf beter kennen en welke plek zij in de wereld innemen. Bovendien verbeteren leerlingen hun studie en leermethodes onder begeleiding van gekwalificeerde docenten en coaches (één docent op tien leerlingen) en leren zij zelfstandig hun schoolwerk te doen. Met de extra lessen, gerelateerd aan de context van de reis, komen de leerlingen met een voorsprong terug op school. Zo besteden wij aandacht aan alle domeinen.

Deze verrassende combinatie van Contextrijk leren, Ervaringsleren, Gepersonaliseerd leren, Community-based onderwijs vatten wij samen als avontuurlijk leren.

Het onderwijs zit in een transitiefase. De laatste decennia richtte het onderwijs zich
vooral op het overdragen van kennis en vaardigheden. Het komende decennium gaat dit veranderen: er zal meer aandacht uitgaan naar de persoonlijke en sociale domeinen, lees hier meer over op Onderwijs2023.

Het is voor scholen – als grote organisaties – een uitdaging om deze overgang vlot en blijvend te realiseren. Stichting ‘t Wylde Leren biedt scholen hierin een uitkomst als partner voor buitenschoolse activiteiten.

SAMEN NOG MEER IMPACT MAKEN?

Het onderwijs zit in een transitiefase. De laatste decennia richtte het onderwijs zich
vooral op het overdragen van kennis en vaardigheden. Het komende decennium gaat dit veranderen: er zal volgens OnsOnderwijs2023 meer aandacht uitgaan naar de persoonlijke en sociale domeinen.

Het is voor scholen – als grote organisaties – een uitdaging om deze overgang vlot en blijvend te realiseren. Stichting ‘t Wylde Leren biedt scholen hierin een uitkomst als partner voor buitenschoolse activiteiten.

3 NIVEAUS VAN SAMENWERKEN..

Wylde Leren Jouw Noorderlicht 2023 groepsfoto
MANIER 1

DUIM OMHOOG

Scholen geven toestemming aan een individuele leerling. Elk jaar wordt opnieuw beoordeeld of een leerling toestemming krijgt. Er hangt een poster in de school.

Vertrouwen in de leerling en onze organisatie zijn de belangrijkste ingrediënten voor een goede samenwerking. Als oud-projectleiders en oud-docenten van Masterskip hebben wij vier jaar tot volle tevredenheid met scholen samengewerkt. Scholen prezen de professionaliteit, de schoolresultaten en de groei die wij bij jongeren weten te stimuleren.

review isa jouw nooderlicht 2022
MANIER 2

HANDEN SCHUDDEN

Scholen nemen ‘t Wylde Leren op in het schoolprogramma en ‘t Wylde Leren geeft kleinschalige voorlichting op scholen. Er is een vaste contactpersoon op school en een standaardprotocol voor als een leerling zich aanmeldt.

Er zijn meerdere factoren die het mogelijk maken ‘t Wylde Leren in het schoolprogramma op te nemen en als onderwijscontacttijd te zien. Wij maken goede afspraken met afdelingsleiders en mentoren om de leerling een waardevolle leerervaring te geven. Daarnaast werken we met gekwalificeerde leerkrachten en volgen de leerlingen het programma van hun eigen school, inclusief toetsen.

Om de samenwerking een formeel karakter te geven gaan wij, op aanraden van INGRADO, in veel gevallen een samenwerkingsovereenkomst aan met scholen, waarin taken en verantwoordelijkheden van zowel ‘t Wylde Leren als de school staan omschreven.

review isa jouw nooderlicht 2022
MANIER 3

WIN-WIN-WIN

Scholen omarmen ‘t Wylde Leren. Ze vinden het bij de identiteit van de school horen, gebruiken het voor de werving van leerlingen en hebben invloed op de programma’s tijdens de reizen. Bovendien wordt er voorafgaand aan reizen een bijeenkomst op school georganiseerd. Ook docenten van deze school gaan mee om zich te ontwikkelen en/of we organiseren op de school afgestemde educatieve reizen, zoals introweken.

Vanzelfsprekend is optie 3 waar wij op termijn met de meeste scholen naartoe willen. Op die manier vervullen wij het beste de behoefte en wensen van scholen en leerlingen. We ontwikkelen onze programma’s op basis van brainstormavonden met leerlingen, docenten, ouders en onderwijsprofessionals.

Zo zijn wij na gesprekken met verscheidene scholen tot het programma Wad’n Avontuur gekomen, om leerlingen bewuster bezig te laten zijn met hun studie- en profielkeuze.

TOESTEMMING ONDER SCHOOLTIJD

Leerlingen kunnen tijdens schooltijd deelnemen aan onze leerreizen als hun school daarvoor expliciet toestemming geeft. Veel scholen zien de meerwaarde van een avontuur in en vertrouwen op de bevoegde docenten die mee op reis gaan, waardoor geborgd is dat het reguliere schoolwerk doorloopt – inclusief toetsen.

Toch is leren buiten het klaslokaal nog niet zo vanzelfsprekend in Nederland. We krijgen daarom vaak de vraag of toestemming van de leerplichtambtenaar en het ministerie van OCW daarnaast nog nodig is.

Wanneer de reizen van ‘t Wylde Leren onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma van de school en de school volledig achter de deelname van de leerling staat, is er geen sprake van ongeoorloofd verzuim.

Omwille van transparantie: het ministerie van OCW heeft tot nu toe negatief geoordeeld over leerreizen of buitenschools leren, voornamelijk omdat het ministerie nog geen kwaliteitstoetsing hiervoor heeft. Dit betekent echter niet dat er geen reizen georganiseerd (mogen) worden.

Als voorloper op het gebied van leren buiten het klaslokaal, hopen we in de toekomst met goede resultaten en samenwerkingen met scholen het ministerie van OCW te overtuigen om ook onderwijs buiten het klaslokaal te toetsen op kwaliteit.

sneeuwgrotten werk
wylde leren informatiebijeenkomst

AVONTUURLIJK ONDERWIJZER WORDEN? GA ERVOOR!

Lesgeven tijdens een van onze avontuurlijke leerreizen betekent inspelen op onvoorziene omstandigheden, nauw sociaal contact met leerlingen en mogelijkheden zien om contextrijk les te geven in jouw vakgebied. Maar nog belangrijker, je ontwikkelt je op persoonlijk vlak en staat na een reis heel anders voor de klas.

Wil jij je als docent meer bekwamen in avontuurlijk leren? Of wil jij je passie in het lesgeven een nieuw leven inblazen? Wij helpen je hier graag bij!

HOE ZIET DE DOCENTENTRAINING ERUIT?

Tijdens onze docententrainingen maken we je wegwijs in avontuurlijk leren. Er bestaan vier treden om avontuurlijk leren onder de knie te krijgen:

1. DE NIEUWSGIERIGE ONTDEKKER

Een introductieavond om met het concept ‘avontuurlijk leren’ kennis te maken.

Investering: 250,-

2. DE ENTHOUSIASTE BEGINNER

In twee middagen wegwijs worden om met het ‘leren kan overal’.

Investering: 500,-

3. DE ERVAREN BEGELEIDER

Een week meedraaien als docent om leerlingen te stimuleren zichzelf beter te leren kennen en hoe zij zich kunnen manifesteren.

Investering: 1.200,-

4. DE AVONTUURLIJKE ONDERWIJZER

Wanneer je trede 3 hebt afgerond  kun je als docent (in opleiding) meegaan op een avontuurlijke educatieve reis van 1-2 maanden. Na afloop ontvang je een ‘Buitengewoon Onderwijzer’-certificaat en kun je dit soort reizen zelf aan leerlingen en op school aan bieden.

Investering: afhankelijk van avontuur 

MEER WETEN?

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Tijdens elke informatiebijeenkomst zijn initiatiefnemers van ’t Wylde leren, docenten en/of oud-deelnemers aanwezig die jou alles kunnen vertellen over de avontuurlijke reizen, het leven in de groep en het onderwijs.

VRIJBLIJVEND AANMELDEN

PIONEER OP HET GEBIED VAN

AVONTUURLIJK LEREN

ERVAREN BEGELEIDERS &

VAKBEVOEGDE DOCENTEN

DOCENTENTRAINING

AVONTUURLIJK ONDERWIJZER

 

AL MEER DAN 10+ SCHOLEN

WERKEN MET ONS SAMEN