DE GEZICHTEN VAN STICHTING ‘T WYLDE LEREN

Wij stelden elkaar deze drie vragen

Welke vaardigheden heb je opgedaan vanuit leerervaringen?
Hoe leer jij het beste?
Hoe verwerk je de leerstof van het leven?

foto selma wylde leren bestuur
OPRICHTER & SECRETARIS 

SELMA UBELS

Titels verkregen vanuit reguliere educatie: Marine Bioloog, Eerstegraads docent biologie, Lifeguard, Surf instructeur.

Vaardigheden vanuit leerervaringen: Door mij in extreme omstandigheden te begeven heb ik ontdekt dat je zowel fysiek als mentaal tot veel meer in staat bent dan je denkt. Dit geldt voor iedereen die voor een uitdaging komt te staan. Mijn kracht is dit op een positieve en enthousiaste manier over te brengen op mijn leerlingen.

Hoe ik het beste leer: Iets moet uitdagend zijn, spannend, net even anders dan anders. Dan grijpt het mijn interesse, bijt ik me vast en leer ik het snelst.

Verwerken van de leerstof van het leven: Wanneer ik in het water lig. Even niets aan mijn hoofd en letterlijke en figuurlijke afstand heb van alles wat er op het land speelt. Dan krijg ik rust in mijn hoofd en krijgt alles de goede plaats.

foto selma wylde leren bestuur
OPRICHTER & VOORZITTER

GUIDO SCHAEPMAN

Titel verkregen vanuit reguliere educatie: Msc Reservoir Geology ofwel Mijnbouwer + Eerstegraads Docent Natuurkunde.

Vaardigheden vanuit leerervaringen: Met een open en nieuwsgierige houding stel ik de deelnemers vragen. Ik ben benieuwd naar hun beweegredenen en drijfveren, naar hun situaties en problemen, en hoe ze daar (vaak) zelf al de oplossing voor weten. Die nieuwsgierigheid koester ik ook naar mezelf. Zo leerde ik te schrijven, creatief te denken, veel fouten te maken, een flexibele mindset te ontwikkelen en assertief te zijn.

Hoe ik het beste leer: Door vrij te zijn en me gesteund te voelen.

Verwerken van de leerstof van het leven: Als ik veel buiten ben met een groep (dierbare) mensen om me heen, dan volgen inspiratie en inzichten vanzelf.

FOTO MEREL WYLDE LEREN
OPRICHTER & PENNINGMEESTER

MEREL COLLENTEUR

Titels verkregen vanuit reguliere educatie: Aquatisch bioloog, Eerstegraads docent biologie, Trainer geweldloze communicatie en Rots&Water (psychofysieke assertiviteitstraining).

Vaardigheden vanuit leerervaringen: In snel veranderende situaties heb ik geleerd me aan te passen en verschillende scenario’s tegen elkaar af te wegen. Door samen te werken, te luisteren, te geloven in mezelf en anderen heb ik geleerd dat een droom tot uitvoering gebracht kan worden. ‘t Wylde Leren is er daar een van!

Hoe ik het beste leer: Door te doen, op een speelse en onderzoekende manier. Met een inspirerend team!

Verwerken van de leerstof van het leven: Buiten, het liefste in de buurt van water. Of wanneer ik muziek maak met vrienden.

FOTO MEREL WYLDE LEREN
AVONTURENMANAGER

MARYBETH DE WAAIJ

Titels verkregen vanuit reguliere educatie: Chemisch ingenieur, Eerstegraads docent scheikunde.

Vaardigheden vanuit leerervaringen: Het is prachtig om een band op te bouwen met jongeren. Wij kunnen ook zoveel van hen leren! Hulp krijgen om erachter te komen wat je daadwerkelijk wilt en doorzettingsvermogen zorgen ervoor dat je heel veel meer kunt bereiken dan je voor mogelijk had gehouden. Zo heb ik nu mijn eigen bedrijfje en mag ik werken voor deze prachtige stichting. Wie had dat gedacht?!

Hoe ik het beste leer: Samen met anderen, nieuwe dingen ontdekken en van elkaar leren. Ik houd enorm veel van lezen, maar nieuwe dingen leer ik liever door te doen.

Verwerken van de leerstof van het leven: Terwijl ik muziek maak, volledig tot rust komt tijdens het zeilen of samen met mijn gezinnetje geniet van het buiten zijn.

BELONINGSBELEID

De leden van het bestuur en/of andere beleidsbepalers ontvangen conform de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.