OVER DE STICHTING

MAAK KENNIS

Buitengewoon ONDERWIJS voor iedereen

Dat is onze missie: een nieuwe manier van leren toevoegen aan het huidige onderwijsaanbod. Daarom bieden we onderwijsinstituten, scholen, docenten en jongeren een platform voor avontuurlijk en ervaringsgericht onderwijs, binnen en buiten Nederland. 

Fluitend door de Fjorden 2023 - Groepsfoto vertrek Nederland

EEN POSITIEVE BIJDRAGE

Bij Stichting ‘t Wylde Leren worden we blij als we jongeren helpen te ontwikkelen tot vaardige, zelfbewuste, gezonde en gelukkige mensen. Ze dragen positief bij aan de wereld en de maatschappij en zijn in evenwicht met hun (sociale) milieu.

ZO DOEN WE DAT

Concreet willen we de ontwikkeling van de jeugd op (inter)nationale schaal positief beïnvloeden door:

1. het organiseren van educatieve avontuurlijke reizen voor scholieren als onderdeel van hun reguliere onderwijsprogramma. Programma’s van verschillende duur en verschillende impact op de ontwikkeling.

2. het Nederlandse onderwijs in contact te brengen met de kracht en noodzaak van ‘avontuurlijk leren’. Wij beogen geen exclusiviteit en hopen dat partijen binnen het onderwijs het concept avontuurlijk leren in de toekomst zelfstandig kunnen uitvoeren.

Benieuwd naar onze avonturen?

het bestuur

Stichting ’t Wylde Leren is in juni 2017 zonder winstoogmerk opgericht door Guido, Merel en Selma. Docenten en avonturiers in hart en ziel.

FOTO MEREL WYLDE LEREN

Penningmeester: Merel Collenteur

FOTO GUIDO WYLDE LEREN BESTUUR

Voorzitter: Guido Schaepman

foto selma wylde leren bestuur

Secretaris: Selma Ubels

DOELSTELLING STICHTING

Het bieden van leerervaringen als vorm van onderwijs aan groepen jongeren in een natuurlijke omgeving, ten behoeve van hun persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het (laten) ontwikkelen, samenstellen en uitvoeren van hoogwaardige
  leergangen, methodes, programma’s en materiaal voor onderwijs en
  trainingen in een natuurlijke omgeving;
 • het (laten) zorgdragen voor faciliteiten voorzieningen;
 • het (laten) aantrekken en opleiden van docenten, begeleiders en andere deskundigen;
 • het bieden van een platform waar kennis en ervaring wordt verzameld en gedeeld betreft deze vorm van educatie;
 • het samenwerken met verwante instellingen en organisaties;
 • het opbouwen en onderhouden van een adequaat netwerk;
 • alle overige wettelijke middelen welke daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

AMBITIES VOOR DE TOEKOMST

Bij Stichting ’t Wylde Leren zitten we niet stil. Ook voor 2023-2024 hebben we grootste plannen. Zo willen we: 

 

 • Meer diepgang in de reizen aanbrengen;
 • Een diversiteit aan avontuurlijke reizen aan te bieden die structureel zijn in aanbod, uitvoering, kostendekkend en onderdeel van onderwijsprogramma’s van scholen;
 • Een netwerk creëren waarbij scholen, docenten, leerlingen en andere geïnteresseerden zich kunnen aansluiten en zich verdiepen en laten bekwamen in dit type onderwijs.