VERTROUWD OP AVONTUUR

GRATIS INFORMATIEBIJEENKOMST

een ervaring voor het leven

Heeft jouw zoon of dochter interesse in een educatieve leerreis van ’t Wylde Leren? Of heb je zelf het idee dat een avontuur goed zou zijn voor zijn/haar persoonlijke en sociale ontwikkeling? Ons avontuurlijke onderwijs geeft scholieren zin, vertrouwen en durf in het leven.

Wylde Leren ijszwemmen

BUITENGEWOON ONDERWIJS

De positieve, inspirerende setting tijdens onze leerreizen stimuleert leerlingen verantwoordelijkheden te nemen en (opnieuw) nieuwsgierig te geraken naar de wereld die in hun schoolboeken omschreven staat. Ondertussen houden zij hun schoolvakken gewoon bij en doen zij hiervoor extra inspiratie op.

Ons motto is: “met een voorsprong terug op school en in het leven!”

7 REDEN WAAROM AVONTUURLIJK ONDERWIJS

Na een aantal jaren van avonturen met al ruim 100 leerlingen, kunnen we 7 redenen bedenken gebaseerd op resultaten uit het verleden. Vanzelfsprekend willen we daar niet mee zeggen dat ‘t Wylde Leren voor iedere jongere ook zo zal uitpakken. Ieder mens is uniek en deelname wordt daarop afgestemd.

REDEN 1

Zelfstandiger worden en meer zelfvertrouwen

REDEN 2

Beter weten wat hij/zij wil in het leven

REDEN 3

Initiatief nemen en leiderschap ontwikkelen

REDEN 4

Groepssfeer beter aanvoelen en leren samenwerken

REDEN 5

Dichter bij de natuur en zichzelf komen

REDEN 6

Realiseren dat je meer kunt dan je denkt

REDEN 7

De tijd van zijn/haar leven hebben!

HET RECEPT VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS

Bij stichting ’t Wylde Leren combineren we het beste van beiden:

Regulier onderwijs, gewoon zoals we het kennen + persoonlijke en sociale ontwikkeling in de buitenlucht = buitengewoon onderwijs.

 1. kennis – de vakinhoudelijke kennis die we willen overdragen.
 2. vaardigheden – aanleren van vaardigheden hoe te leren, experimenteren en kennis toe te passen.
 3. persoonlijke ontwikkeling – bewustwording van eigen normen, waarden, behoeften en talenten. En op basis van deze bewustwording weloverwogen keuzes leren maken.
 4. sociale ontwikkeling – leren hoe je te manifesteren, samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen in een groep, leiderschap te nemen, in een groep te reflecteren.

 Het lesprogramma van de school gaat door tijdens de reizen van ‘t Wylde Leren:

 • De leerlingen doen dit zelfstandig onder begeleiding van bevoegde docenten die meegaan tijdens de leerreizen.

 • De leerlingen krijgen een maand voor vertrek een plan van aanpak toegestuurd om samen met hun docenten op school een studieplanner te maken voor de weken die hij/zij zelfstandig zal doen.

 • Tijdens de leerreizen besteden we 3-4 uur per dag aan zelfstudie.

 • Vaak gaan er ook toetsen mee (ons advies is circa 1 à 2 toetsen per week). Als de toetsen in een dichtgeniette envelop worden meegegeven kunnen de toetsen tijdens de reis worden gemaakt. Dit gebeurt uiteraard onder toezicht van docenten. Na de reis worden de toetsen weer in een verzegelde envelop terug op school gebracht.

 • De leerlingen krijgen tijdens de reis een mentor toegewezen die de studievoortgang iedere week in een mentorgesprek monitort. Het niet gemaakte werk wordt op zondag afgemaakt. Er is dus toezicht op de zelfstudie.

De afgelopen jaren is dit een zeer succesvol systeem gebleken. Het systeem wordt door zowel scholen als leerlingen erg gewaardeerd. Door de zelfstandige manier van werken ontwikkelen leerlingen eigenaarschap over hun leren en verbeteren hun planningsvaardigheden en discipline.

Een nieuwe omgeving werkt inspirerend voor leerlingen. Zij raken (opnieuw) nieuwsgierig naar de wereld die in hun schoolboeken omschreven staat. Mede dankzij de positieve sfeer en de verantwoordelijkheden die ze dragen tijdens de reis, blijken de scholieren interesse te gaan tonen en vragen te stellen.

In de loop der jaren hebben wij extra lessen ontwikkeld die op die vragen aansluiten. De lessen zijn heel toegankelijk en vaak praktisch, onderzoekend opgezet. Afhankelijk van de groep en omgeving bepalen we in welk onderwerp we ons in gaan verdiepen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Navigeren;

 • Sterrenkunde;

 • De (zee)bodem onderzoeken;

 • De geologie van de bergen;

 • Onderzoek aan een gletsjer;

 • Roestprocessen aan boord van een schip;

 • De getijdenwerking;

 • Beesten en vissen ontleden;

 • Hoe pas je scheikunde toe om vuur te maken?

Leren kan altijd en overal!

De echte meerwaarde van de programma’s van ‘t Wylde Leren schuilt in de ontwikkeling van het karakter en de sociale vaardigheden van de deelnemers. Onder begeleiding van professionals en met behulp van coaching, spellen en groepsdynamica stimuleren we dit proces .

Veel deelnemers geven aan na de reis:

 • Zelfstandiger te zijn geworden;

 • Beter te weten wat ze willen in het leven;

 • Meer zelfvertrouwen te hebben;

 • Te menen dat hard werken loont;

 • Meer initiatief en leiderschap te tonen;

 • Beter te kunnen samenwerken;

 • De groepssfeer beter aan te voelen en daarnaar te handelen;

 • Meer te genieten van het leven;

 • Zich te realiseren dat ze meer kunnen dan ze vooraf denken.

Lees hier meer over de behaalde resultaten de afgelopen drie jaar.

Gedurende de drie- tot zesweekse leerreizen, door de natuur trekkend en samenlevend in een groep, leren leerlingen zichzelf beter kennen en welke plek zij in de wereld innemen. Bovendien verbeteren leerlingen hun studie en leermethodes onder begeleiding van gekwalificeerde docenten en coaches (één docent op tien leerlingen) en leren zij zelfstandig hun schoolwerk te doen. Met de extra lessen, gerelateerd aan de context van de reis, komen de leerlingen met een voorsprong terug op school. Zo besteden wij aandacht aan alle domeinen.

Deze verrassende combinatie van Contextrijk leren, Ervaringsleren, Gepersonaliseerd leren, Community-based onderwijs vatten wij samen als avontuurlijk leren.

Het onderwijs zit in een transitiefase. De laatste decennia richtte het onderwijs zich
vooral op het overdragen van kennis en vaardigheden. Het komende decennium gaat dit veranderen: er zal meer aandacht uitgaan naar de persoonlijke en sociale domeinen, lees hier meer over op Onderwijs2023.

Het is voor scholen – als grote organisaties – een uitdaging om deze overgang vlot en blijvend te realiseren. Stichting ‘t Wylde Leren biedt scholen hierin een uitkomst als partner voor buitenschoolse activiteiten.

Ouder van Florien

“Florien was nogal afwachtend en voorzichtig en bang voor de mening van anderen. Ik vind dat ze daarin een stuk volwassener en kordater geworden is. Ze overziet wat er gebeurt en is niet bang om het initiatief te nemen, waarbij ze zich dan op een tamelijk ontspannen manier verantwoordelijk voelt om samen met anderen tot een goed resultaat te komen. Dat vindt ze zelfs leuk.”

Ouder van Tim

“Tim is geen kind meer dat op zijn zolderkamer zit, maar durft nu echt te leven.”

“Deze reis heeft iets toegevoegd aan mijn schooltijd door mij te laten inzien dat ik meer kan dan ik denk!”

“Ik heb meer geleerd in 7 weken aan boord dan in een heel jaar op school zitten.”

WE WERKEN ALLEEN SAMEN

MET ERKENDE PARTNERS

ERVAREN BEGELEIDERS &

VAKBEVOEGDE DOCENTEN

DUURZAME INVESTERING

IN DE JEUGD

 

TOESTEMMING ONDER SCHOOLTIJD

Leerlingen kunnen tijdens schooltijd deelnemen aan onze leerreizen als hun school daarvoor expliciet toestemming geeft. Toch is leren buiten het klaslokaal nog niet zo vanzelfsprekend in Nederland. We krijgen daarom vaak de vraag of toestemming van de leerplichtambtenaar en het ministerie van OCW daarnaast nog nodig is.

Wanneer de reizen van ‘t Wylde Leren onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma van de school en de school volledig achter de deelname van de leerling staat, is er geen sprake van ongeoorloofd verzuim.

Omwille van transparantie: het ministerie van OCW heeft tot nu toe negatief geoordeeld over leerreizen of buitenschools leren, voornamelijk omdat het ministerie nog geen kwaliteitstoetsing hiervoor heeft. Dit betekent echter niet dat er geen reizen georganiseerd (mogen) worden.

Als voorloper op het gebied van leren buiten het klaslokaal, hopen we in de toekomst met goede resultaten en samenwerkingen met scholen het ministerie van OCW te overtuigen om ook onderwijs buiten het klaslokaal te toetsen op kwaliteit.

sneeuwgrotten werk

VEILIGHEID VOOROP

Veiligheid is een belangrijk thema en tijdens onze leerreizen werken we samen met erkende en gecertificeerde (outdoor-)partners. Leerlingen zijn daardoor via deze buitensportorganisaties verzekerd voor alle buiten avonturen.

Het is echter belangrijk te beseffen dat buitensporten risico’s met zich meedragen. Daarom vragen we deelnemers om voorafgaand aan een avontuurlijke leerreis een vragenlijst in te vullen over hun mentale en fysieke toestand.

Wanneer gewenst zal er voorafgaand aan de reis nog een gesprek met deelnemer en ouder plaatsvinden.

FINANCIERING ALS ONDERDEEL

Wij zijn ons ervan bewust dat deelname aan onze leerreizen een forse investering is. Dit betekent echter niet dat ouders de reis financieren. Integendeel, het zelfstandig bij elkaar krijgen van de reissom beschouwen wij als belangrijk onderdeel van ons programma.

Deelnemers zetten een sponsor- en spaarplan op, nemen bijbaantjes, ontwikkelen allerlei activiteiten (zoals soepen voor de buurt koken of taarten bakken) of gaan op zoek naar sponsoring om het voor elkaar te krijgen.

Wij ondersteunen jouw zoon of dochter hier ook bij. Zo organiseren wij regelmatig fondswerftrainingen, tijdens welke de deelnemers brieven opstellen, acties verzinnen en leren pitchen. Bovendien koppelen we de deelnemers aan docenten of oud-deelnemers, als extra steuntje in de rug.

Het blijkt dat de meerderheid van de deelnemers het lukt om uiteindelijk 50% van het bedrag zelf bij elkaar te verzamelen. Ongeveer 20% spaart het bedrag echt helemaal zelf bij elkaar!

fondswerftraining wylde leren

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe kan ik me aanmelden?

Als je interesse hebt om mee te gaan, schrijf je dan onder voorbehoud in. Hiermee maak je jouw interesse kenbaar en kunnen wij je snel informeren over belangrijke zaken. Zodra je zeker weet dat je met een avontuur mee wilt, meld je je definitief aan. Voor je definitieve inschrijving heb je toestemming van je ouders en school nodig. Probeer je zo snel mogelijk definitief aan te melden, want dan pas is jouw deelname officieel!

Wat zijn de kosten en hoe krijg ik het bedrag bij elkaar?

Op de pagina avonturen vind je de kosten voor een avontuur. Mochten de kosten heel hoog voor jou zijn, dan is het verstandig om contact met ons op te nemen. Wij helpen je graag op weg met bijvoorbeeld ideeën of een fondswerftraining. Lees hierover ook deze blog.

Wat leer ik tijdens een avontuur van 't Wylde Leren?

Een avontuur van ’t Wylde Leren is één grote leerschool, waarbij jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Wij geloven dat avontuurlijk leren bijdraagt aan je persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling. Ook helpen we jou om studievaardigheden te verbeteren, zoals zelfstandig werken en plannen. Afhankelijk van het avontuur leer je ook allerlei buitensporten zoals zeilen, kajakken en ijsklimmen en vaardigheden zoals navigeren en koken op vuur.

Hoe ziet het onderwijsprogramma er tijdens het avontuur uit?

De leerprogramma’s van ’t Wylde Leren bieden een unieke combinatie van school, activiteit in de natuur en persoonlijke ontwikkeling. We streven ernaar om zes dagen per week in de ochtenden tijd te besteden aan zelfstudie. De middagen staan in het teken van buitensport en persoonlijke ontwikkeling.

Zijn de leerprogramma’s van 't Wylde Leren gevaarlijk?

Als deelnemer van een leerprogramma van het Wylde Leren naar Noorwegen ben je voor alle buitenactiviteiten verzekerd via de buitensportorganisatie waar wij lokaal mee samenwerken. Onze partners zijn gecertificeerde buitensportbedrijven die veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Het is belangrijk te beseffen dat buitensporten risico’s met zich meedragen. In het kader van je eigen veiligheid is daarom belangrijk dat je je als deelnemer aan onze regels en veiligheidsvoorschriften houdt. We besteden hier aan het begin van de reizen aandacht aan.
Als deelnemer van De Groene Koers ben je voor alle activiteiten aan boord verzekerd via het zeilschip waar we mee varen. Ook zij hebben al hun papieren op orde en besteden veel aandacht aan de veiligheid aan boord door regelmatige controles. Gedurende de reis wordt hier uiteraard ook aandacht aan besteed. Voor de activiteiten aan wal sluit de stichting een aanvullende verzekering af.

Hoe sportief moet ik zijn?

Je hebt geen buitensportervaring nodig. Wel verwachten we van je dat je een gemiddelde conditie hebt en geen probleem hebt om fysieke inspanningen te leveren. Twijfel je over je gezondheid of conditie? Neem dan contact met ons op, dan kunnen we samen bespreken of je mee kan.

Heb ik toestemming nodig van mijn ouders om mee te gaan?

Iedere jongere moet toestemming van zijn of haar ouders/verzorgers krijgen om mee te gaan met ’t Wylde Leren.

Hoe is toestemming van school en leerplicht geregeld?

Kijk hier voor meer informatie. 

Ik heb niet de leeftijd juiste leeftijd (14+ of 16+ t/m 18) maar wil wel graag mee, kan dat?

Stuur een mail naar mail en stel je vraag aan ons, dan nemen wij contact met je op.

Kan ik vrij krijgen van school voor een avontuur?

De meeste avonturen van ‘t Wylde Leren duren enkele schoolweken. Wanneer je mee wilt met deze reizen is het verstandig om vroegtijdig te overleggen met de school. Aangezien avonturen van ’t Wylde Leren een hoog educatief gehalte hebben, is onze ervaring dat scholen bereid zijn om hierover in gesprek te gaan. Wij helpen je hier graag bij als dat nodig is.

Ik ben een docent/schoolleider en wil graag verkennen of 't Wylde Leren iets voor mijn school kan betekenen.

Neem contact met ons op via mail of bel ons. Dan maken we een afspraak om de mogelijkheden met elkaar te bespreken.

Ik wil graag iets voor 't Wylde Leren betekenen.

Wij kunnen altijd hulp gebruiken! Neem contact met ons op via mail of bel ons. Beschrijf wie je bent en wat je graag voor ons wilt betekenen. Hoe specifieker je bent, hoe makkelijker het voor ons is om te kijken hoe je onze Stichting als ambassadeur of helper kunt ondersteunen. Bij voorbaat dank!

Hoe werkt de betaling en annulering?

Zodra jij je definitief aanmeldt ontvang je een automatische boekingsbevestiging. Daarin staat ook een link met een betalingsverzoek. Binnen twee weken dien je 30% van de reissom over te maken als aanbetaling. Hiermee bevestig je jouw deelname aan de leerreis. Een maand voor vertrek maak je het resterende bedrag over.

We gebruiken de volgende staffel bij een daadwerkelijke annulering: 15% in geval van annulering tot 6 maanden voor vertrek; 20% in geval van annulering tot 5 maanden voor vertrek; 30% in geval van annulering tot 4 maanden voor vertrek; 40% in geval van annulering tot 3 maanden voor vertrek; 50% in geval van annulering tot 2 maanden voor vertrek; 75% in geval van annulering tot 1 maand voor vertrek; 90% in geval van annulering tot 3 dagen voor vertrek; 100% in geval van annulering op de dag van vertrek.

MEER WETEN?

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Tijdens elke informatiebijeenkomst zijn initiatiefnemers van ’t Wylde leren, docenten en/of oud-deelnemers aanwezig die jou alles kunnen vertellen over de avontuurlijke reizen, het leven in de groep en het onderwijs.

VRIJBLIJVEND AANMELDEN