’t Wylde Leren toevoegen aan het schoolprogramma

De Leerplichtwet biedt scholen de ruimte en bevoegdheid om tot een zorgvuldige afweging te komen om ‘t Wylde Leren te beschouwen als bijvoorbeeld:
» Buitenschoolse activiteit;
» PLUS-traject;
» Persoonlijk leerplan;
» Technasium-project;
» Een ander persoonlijk of projectmatig scholingsprogramma.

Het is daarbij belangrijk dat 1) de activiteit als onderwijscontacttijd wordt gekwalificeerd, en dat 2) de school de activiteit opneemt in het onderwijskundig schoolprogramma.

Er zijn meerdere factoren die het mogelijk maken ‘t Wylde Leren in het schoolprogramma op te nemen en als onderwijscontacttijd te zien. Wij maken goede afspraken met afdelingsleiders en mentoren om de leerling een waardevolle leerervaring te geven. Daarnaast werken we met gekwalificeerde leerkrachten en volgen de leerlingen het programma van hun eigen school, inclusief toetsen.

Om de samenwerking een formeel karakter te geven gaan wij, op aanraden van INGRADO, in veel gevallen een samenwerkingsovereenkomst aan met scholen, waarin taken en verantwoordelijkheden van zowel ‘t Wylde Leren als de school staan omschreven.

Vertrouwen in de leerling en onze organisatie zijn de belangrijkste ingrediënten voor een goede samenwerking. Als oud-projectleiders en oud-docenten van Masterskip hebben wij vier jaar tot volle tevredenheid met scholen samengewerkt. Scholen prezen de professionaliteit, de schoolresultaten en de groei die wij bij jongeren weten te stimuleren.

Samenwerken met scholen.

Docententraining avontuurlijk leren.