Toestemming voor reizen onder schooltijd

Leerlingen kunnen tijdens schooltijd deelnemen aan onze leerreizen als hun school daarvoor expliciet toestemming geeft. Veel scholen zijn na een kennismaking met onze Stichting bereid mee te werken. Zij zien de meerwaarde ervan in en vertrouwen op de bevoegde docenten die mee op reis gaan, waardoor geborgd is dat het reguliere schoolwerk voor de leerlingen, inclusief toetsen, doorloopt.

Leren buiten het klaslokaal is in Nederland nog niet zo vanzelfsprekend. We krijgen daarom vaak de vraag of toestemming van de leerplichtambtenaar en het ministerie van OCW daarnaast nog nodig is. Dat is niet het geval: zij gaan hier niet over, de school dient zelf een beslissing te nemen.

Het landelijk adviesorgaan leerplichtambtenaren (INGRADO) heeft aangegeven dat toestemming van de leerplichtambtenaar niet aan de orde is voor onze reizen, omdat die niet gaat over het onderwijsprogramma van scholen. Het ministerie van OCW kan daar alleen uitspraken over doen.

Omwille van transparantie: het ministerie van OCW heeft tot nu toe negatief geoordeeld over leerreizen of buitenschools leren, voornamelijk omdat het ministerie nog geen kwaliteitstoetsing hiervoor heeft. Dit betekent echter niet dat er geen reizen georganiseerd (mogen) worden. Een goed voorbeeld hiervan is de Romereis die door veel scholen georganiseerd wordt.

Conclusie: wanneer de reizen van ‘t Wylde Leren onderdeel uitmaken van het onderwijsprogramma van de school en de school volledig achter de deelname van de leerling staat, is er geen sprake van ongeoorloofd verzuim.

Wij zijn een voorloper op het gebied van leren buiten het klaslokaal. Wij werken samen met scholen om dit op een verantwoorde en vruchtbare manier te doen. Hopelijk kunnen we in de toekomst met goede resultaten en samenwerkingen met scholen het ministerie van OCW overtuigen om ook onderwijs buiten het klaslokaal te toetsen op kwaliteit.

‘t Wylde Leren toevoegen aan het schoolprogramma.

Samenwerken met scholen.